You have 14 Days to Fix Ringing Ears or It Will Be Too Late...Learn More

Henkjans verhaal – Oticon Opn™ testimonialHenkjan is audicien én hoortoestelgebruiker met tinnitus (oorsuizen). Beroepsmatig probeert en beoordeelt hij zelf de nieuwe producten op de markt. Sinds kort …

source